Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu kỹ thuật của Mapei là một bộ sưu tập công cụ làm việc toàn diện có tính thực tiễn và dễ sử dụng, là sự hỗ trợ đắc lực cho các kỹ sư thiết kế cũng như công nhân và do đó, là công cụ trợ giúp có giá trị trong việc giúp giải quyết những vấn đề khác nhau gặp phải tại công trường.


mapeflex blackfill

Keo trám khe và chất kết dính đàn hồi

Thông tin sản phẩm

mapeflex firestop 1200°

Keo trám khe và chất kết dính đàn hồi

Thông tin sản phẩm

mapesil ac

Keo trám khe và chất kết dính đàn hồi

Thông tin sản phẩm

mapesil lm

Keo trám khe và chất kết dính đàn hồi

Thông tin sản phẩm

Guida alla Scelta dei Fissaggi Chimici Mapei

Keo trám khe và chất kết dính đàn hồi

Biểu đồ lựa chọn

Selection Chart of Elastic Sealants and Adhesives

Keo trám khe và chất kết dính đàn hồi

Biểu đồ lựa chọn

Mapesonic CR & Mapesilent

Thông tin sản phẩm

Mapesilent - disegni tecnici

Thông tin sản phẩm

Mapetherm Flex RP

Thông tin sản phẩm

Mapetherm AR1 Light

Thông tin sản phẩm

Mapetherm Profil

Thông tin sản phẩm

1 2 3 4 5

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei