Residential complex Jazz-kvartal

Location icon Almaty, Kazakistan
Số tham chiếu: 41927
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi waterproofing of parking roof and resilient flooring
Vị trí Almaty, Kazakistan
Danh mục con NHÀ Ở
Ứng dụng waterproofing of parking roof and resilient flooring
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018
Loại ứng dụng Sàn, ChỐng thẤm
Công ty thầu BASIS A
Nhà phân phối của MAPEI Polymer Build

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ADESILEX G19
ADESILEX G19
Keo dán gốc nhựa epoxy-polyurethane hai thành phần dùng dán sàn cao su, PVC và…
MAPEBAND
MAPEBAND
Băng cao su chống thấm kháng kiềm dùng cho hệ thống chống thấm gốc xi măng và…
MAPELASTIC
MAPELASTIC
Vữa chống thấm hai thành phần gốc xi măng, gia cường sợi, có khả năng đàn hồi…

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei