Route 6 – Kowloon

Location icon Hong Kong, Hong Kong
Số tham chiếu: 852887
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi Sections and tunnels along the route
Vị trí Hong Kong, Hong Kong
Danh mục con ĐƯỜNG CAO TỐC, HẦM
Ứng dụng Supply of products for waterproofing systems
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2016/2025
Loại ứng dụng ChỐng thẤm

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEFLOOR I 900
MAPEFLOOR I 900
Product not available for this market,
contact us
MAPEPLAN DISCO DI FISSAGGIO
MAPEPLAN DISCO DI FISSAGGIO
Product not available for this market,
contact us
MAPEPLAN TU S
MAPEPLAN TU S
Product not available for this market,
contact us
PURTOP 400 M
PURTOP 400 M
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei