Pashov Building

Location icon Plovdiv, Bulgaria
Số tham chiếu: 322032021
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi thermal insulation
Vị trí Plovdiv, Bulgaria
Danh mục con CONDOMINIUM
Xây dựng ở 2021
Mở ở 2021
Ứng dụng Facades
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019/2021
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng, Thi công trám khe

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei