Church of Sacred Apostle John Bogoslov

Location icon Pokrov, Ukraine
Số tham chiếu: 9
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi Tiles installation, levelling and smoothing up, painting
Vị trí Pokrov, Ukraine
Danh mục con NHÀ THỜ
Ứng dụng Tiles installation, levelling and smoothing up, painting
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2021
Loại ứng dụng Sàn, Tile & stone installation systems, Chuẩn bị bề mặt
Nhà phân phối của MAPEI ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАРАФОН"
Hạng mục Polovko Serhii

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ELASTOCOLOR PITTURA
ELASTOCOLOR PITTURA
Elastomeric, crack-bridging, permanently flexible, protective paint with high…
ISOLASTIC
ISOLASTIC
Phụ gia latex có tính đàn hồi dùng để trộn với các sản phẩm như: Kerabond,…
KERABOND T
KERABOND T
Product not available for this market,
contact us
KERAFLEX EXTRA S1
KERAFLEX EXTRA S1
Product not available for this market,
contact us
LATEX PLUS
LATEX PLUS
Product not available for this market,
contact us
MAPETEX SYSTEM
MAPETEX SYSTEM
Product not available for this market,
contact us
PLANIPATCH
PLANIPATCH
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei