Aquapark Aquamir

Location icon Novosibirsk, Russian
Số tham chiếu: 20394
Danh mục: TOURISM AND WELLNESS

Xây dựng

Kho bãi waterproofing, tiles laying, substrate preparation
Vị trí Novosibirsk, Russian
Danh mục con TRUNG TÂM THỂ THAO DƯỚI NƯỚC
Ứng dụng waterproofing, tiles laying, substrate preparation
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2016
Loại ứng dụng Chuẩn bị bề mặt, Tile & stone installation systems, ChỐng thẤm

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

GRANIRAPID
GRANIRAPID
Vữa ốp lát gạch cao cấp gốc xi măng, hai thành phần có tác dụng thủy hóa, đóng…
ISOLASTIC
ISOLASTIC
Phụ gia latex có tính đàn hồi dùng để trộn với các sản phẩm như: Kerabond,…
KERAPOXY
KERAPOXY
Vữa epoxy chít mạch và dán gạch chống axít, hai thành phần hiện có 26 màu, cho…
MAPEBAND
MAPEBAND
Băng cao su chống thấm kháng kiềm dùng cho hệ thống chống thấm gốc xi măng và…
MAPELASTIC
MAPELASTIC
Vữa chống thấm hai thành phần gốc xi măng, gia cường sợi, có khả năng đàn hồi…
ULTRACOLOR PLUS
ULTRACOLOR PLUS
Vữa chít mạch cao cấp đóng rắn nhanh, không thấm nước và chống biến màu dùng…
MAPEFILL
MAPEFILL
Product not available for this market,
contact us
KERABOND T-R
KERABOND T-R
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei