ATP 125-ATP 80 Tour Biella

Location icon Biella, Italy
Số tham chiếu: 7029
Danh mục: TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

Xây dựng

Kho bãi realization game field
Vị trí Biella, Italy
Danh mục con TRUNG TÂM THỂ THAO
Xây dựng ở 2020
Mở ở 2020
Ứng dụng Supply of products for realization two tennis game field
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2020
Loại ứng dụng Giải pháp cho sàn thể thao
Chủ sở hữu Biella Tennis Lab
Công ty thầu AMC GREEN SRL
Điều phối MAPEI Cattuzzo Marco - Pillepich Andrea

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPECOAT TNS REMOVE
MAPECOAT TNS REMOVE
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei