Fondazione Santa Lucia

Location icon Roma, Italy
Số tham chiếu: 6083
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi facades
Vị trí Roma, Italy
Danh mục con CLINIC
Xây dựng ở 2002
Mở ở 2003
Ứng dụng supply of products for repair of pre-cast panels on facades
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2015/2016
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng
Chủ sở hữu Fondazione Santa Lucia
Công ty thầu CMB
Công ty lắp đặt CMB
Nhà phân phối của MAPEI CMB
Hạng mục Alberto Mugnai
Project Manager Geom. Carlo Pietricola
Điều phối MAPEI Alberto Mugnai, Stefano Santececca

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

EPORIP

EPORIP

Vữa kết dính gốc epoxy hai thành không dung môi…
#ResourceNotFound: ProjectResources, outside#
Xây mới : No
MAPEFLEX PU40

MAPEFLEX PU40

Keo trám khe gốc polyurethane có module đàn hồi thấp Sản phẩm trộn sẵn,…
#ResourceNotFound: ProjectResources, outside#
Xây mới : No
ADESILEX PG1

ADESILEX PG1

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, outside#
Xây mới : No
MAPEGRID G 120

MAPEGRID G 120

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, outside#
Xây mới : No
PLANITOP HDM

PLANITOP HDM

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, outside#
Xây mới : No
SILANCOLOR BASE COAT

SILANCOLOR BASE COAT

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, outside#
Xây mới : No
SILANCOLOR PITTURA PLUS

SILANCOLOR PITTURA PLUS

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, outside#
Xây mới : No
SILANCOLOR TONACHINO

SILANCOLOR TONACHINO

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, outside#
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei