Golden Bridge

Location icon Da Nang, Việt Nam
Số tham chiếu: 1
Danh mục: NGHỆ THUẬT/KHÁC

Xây dựng

Kho bãi artistic bridge
Vị trí Da Nang, Việt Nam
Danh mục con CẦU
Xây dựng ở 2017
Mở ở 2018
Ứng dụng supply of admixtures for concrete
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2017/2018
Loại ứng dụng Phụ gia
Công ty thầu SUNGROUP
Kiến trúc sư TA LANDSCAPE ARCHITETURE
Nhà phân phối của MAPEI Mapei Danang Branch

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

DYNAMON SR2

DYNAMON SR2

Phụ gia siêu dẻo cao cấp thế hệ mới gốc acrylic dùng cho bê tông trộn sẵn...
Ngoài trời
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei