Via Mercatovecchio

Location icon Udine, Italy
Pavimentazione della via principale del centro storico di Udine Via Mercatovecchio ,che prevede la posa di porfido e pietra di Torreano
Số tham chiếu: 6128
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi pedestrian zone and square
Vị trí Udine, Italy
Danh mục con PEDESTRIAN AREACARPET
Ứng dụng supply of products for street rameking and phorphyry installation
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019/2020
Loại ứng dụng Sàn
Chủ sở hữu COMUNE DI UDINE
Công ty thầu EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL
Công ty lắp đặt PAVING STONE
Project Manager Geom.CLAUDIO
Điều phối MAPEI DEGANUTTI ,FAGGIAN

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPESTONE TFB 60

MAPESTONE TFB 60

Product not available for this market,
contact us
Stone
Ngoài trời
Xây mới : Có

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei