City Casino Basel Extension Music Hall

Location icon Basel, Switzerland
Số tham chiếu: 4591
Danh mục: NGHỆ THUẬT/KHÁC

Xây dựng

Kho bãi Extension music hall
Vị trí Basel, Switzerland
Danh mục con NHÀ HÁT
Ứng dụng New parquet floors and new ponds were installed.
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019/2020
Loại ứng dụng Products for wood flooring
Công ty thầu Casino-Gesellschaft Basel
Công ty lắp đặt Stücker AG, Reinach P. Sigg AG, Reinach
Kiến trúc sư Herzog & de Meuron, Basel
Điều phối MAPEI Patrick Zengaffinen

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

PRIMER MF EC PLUS
PRIMER MF EC PLUS
Product not available for this market,
contact us
QUARZO 0,25 0,5 1,9
QUARZO 0,25 0,5 1,9
Product not available for this market,
contact us
ULTRABOND ECO P909 2K
ULTRABOND ECO P909 2K
Product not available for this market,
contact us
ULTRABOND ECO S968 1K
ULTRABOND ECO S968 1K
Product not available for this market,
contact us
ULTRABOND MS RAPID
ULTRABOND MS RAPID
Product not available for this market,
contact us
ULTRAPLAN MAXI
ULTRAPLAN MAXI
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei