Fountain "Vladukoy mira budet trud"

Location icon Kazan, Russian
Số tham chiếu: 38127
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi surface repair and waterproofing
Vị trí Kazan, Russian
Danh mục con VÒI PHUN NƯỚC
Ứng dụng surface repair and waterproofing
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2016
Loại ứng dụng Chuẩn bị bề mặt, ChỐng thẤm
Nhà phân phối của MAPEI LLC Avitreyd

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

PLANISEAL 88 (Trước đây là Idrosilex Pronto)

PLANISEAL 88 (Trước đây là Idrosilex Pronto)

Vữa chống thấm gốc xi măng dùng chống thấm cho phần ngầm công trình và các…
Trong nhà
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei