La Recoleta Church

Location icon Lima, Peru
Số tham chiếu: 2
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi Church masonry façades
Vị trí Lima, Peru
Danh mục con NHÀ THỜ
Ứng dụng Supply of products for masonry restoration
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2021
Loại ứng dụng Sửa chữa công trình nề
Chủ sở hữu Municipalidad Metropolitana de Lima
Công ty thầu PROLIMA
Công ty lắp đặt PROLIMA
Quản lý dự án PROLIMA Architectural Division
Nhà phân phối của MAPEI Direct sales Mapei Peru
Project Manager Arch. Juan Manuel Parra
Điều phối MAPEI Ing Gustavo Sanabria

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPE-ANTIQUE F21
MAPE-ANTIQUE F21
Product not available for this market,
contact us
MAPE-ANTIQUE FC CIVILE
MAPE-ANTIQUE FC CIVILE
Product not available for this market,
contact us
MAPE-ANTIQUE FC GROSSO
MAPE-ANTIQUE FC GROSSO
Product not available for this market,
contact us
MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL
MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL
Product not available for this market,
contact us
MAPE-ANTIQUE LC
MAPE-ANTIQUE LC
Product not available for this market,
contact us
MAPE-ANTIQUE MC
MAPE-ANTIQUE MC
Product not available for this market,
contact us
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO
Product not available for this market,
contact us
SILANCOLOR PITTURA
SILANCOLOR PITTURA
Product not available for this market,
contact us
SILANCOLOR PRIMER
SILANCOLOR PRIMER
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei