PURE Fitness International Trade Tower

Location icon Ngau Tau Kok, Hong Kong
Số tham chiếu: 852836
Danh mục: TOURISM AND WELLNESS

Xây dựng

Kho bãi Running track
Vị trí Ngau Tau Kok, Hong Kong
Danh mục con PHÒNG TẬP THỂ DỤC, SPORT FIELD
Ứng dụng Installation of rubber mat Laying of self-levelling compound (Area: 700 sq.m)
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2020
Loại ứng dụng Giải pháp cho sàn thể thao
Chủ sở hữu PURE International
Công ty lắp đặt Chung Ying Building (Eng) Material Ltd
Nhà phân phối của MAPEI Mapei China Ltd. (Hong Kong)

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ADESILEX G19
ADESILEX G19
Keo dán gốc nhựa epoxy-polyurethane hai thành phần dùng dán sàn cao su, PVC và…
ULTRAPLAN MAXI
ULTRAPLAN MAXI
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei