Villa Esplanada (Outdoor Tennis Courts)

Location icon Tsing Yi, Hong Kong
Số tham chiếu: 852868
Danh mục: TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

Xây dựng

Kho bãi Stadium
Vị trí Tsing Yi, Hong Kong
Danh mục con SPORT FIELD, TENNIS FIELD
Ứng dụng Application of Outdoor Tennis Courts (Area: 330 sq.m)
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2020/2021
Loại ứng dụng Sàn
Chủ sở hữu Citybase Property Management Limited
Công ty lắp đặt J&C Eng. Ltd
Nhà phân phối của MAPEI Mapei China Ltd. (Hong Kong)

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ADESILEX G19
ADESILEX G19
Keo dán gốc nhựa epoxy-polyurethane hai thành phần dùng dán sàn cao su, PVC và…
MAPECOAT I 600W
MAPECOAT I 600W
Sơn epoxy hai thành phần không màu tan trong nước. Mapecoat I 600 W được dùng…
MAPECOAT TNS LINE
MAPECOAT TNS LINE
Sơn gốc nhựa acrylic phân tán trong nước để kẻ vạch các sân thể thao trong nhà…
MAPECOAT TNS COMFORT
MAPECOAT TNS COMFORT
Product not available for this market,
contact us
MAPECOAT TNS FINISH 1.3.4
MAPECOAT TNS FINISH 1.3.4
Product not available for this market,
contact us
MAPECOAT TNS GREY BASE COAT
MAPECOAT TNS GREY BASE COAT
Product not available for this market,
contact us
580 - MAPECOMFORT
MAPECOMFORT
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei