Railwaystation - roof

Location icon Lhota u Hustopečí nad Bečvou, Czech Republic
Số tham chiếu: 202020
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi Roof
Vị trí Lhota u Hustopečí nad Bečvou, Czech Republic
Danh mục con GA ĐƯỜNG SẮT
Ứng dụng Waterproofing of the roof of the railwaystation
Loại ứng dụng ChỐng thẤm
Điều phối MAPEI Vlastimil Štefánek

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEPLAN T Af
MAPEPLAN T Af
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei