Dogana Vecchia Palace

Location icon Molfetta, Italy
Số tham chiếu: 7011
Danh mục: TOURISM AND WELLNESS

Xây dựng

Kho bãi Hotel interiors and exteriors
Vị trí Molfetta, Italy
Danh mục con KHÁCH SẠN/NHÀ NGHỈ
Xây dựng ở 2017
Mở ở 2019
Ứng dụng Supply of products for tile, stone, wood installation, structural strengthening, facades
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng, Sửa chữa/gia cố kết cấu, Wall protective
Chủ sở hữu Dogana Vecchia S.r.l.
Công ty lắp đặt Edilco S.r.l.
Kiến trúc sư Ing. Nicola Stefanelli
Quản lý dự án Ing. Nicola Stefanelli, Arch. Francesco Paolo Arbore
Project Manager Arch. Raffaele Giglio Bianco
Điều phối MAPEI Giammario Dispoto, Arianna Colella, A. Carcagnì, A. Marcuccio, G. Villani

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ADESILEX P9
ADESILEX P9
High-performance cementitious adhesive with no vertical slip and extended open…
ANTIPLUVIOL S
ANTIPLUVIOL S
Chất phủ bảo vệ chống thấm nước không màu gốc nhựa siloxane. Antipluviol S được…
QUARZO 0,25 - 0,5 - 0,9 - 1,2 - 1,9
QUARZO 0,25 - 0,5 - 0,9 - 1,2 - 1,9
Product not available for this market,
contact us
MAPE-ANTIQUE I-15
MAPE-ANTIQUE I-15
Product not available for this market,
contact us
MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO
MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO
Product not available for this market,
contact us
MAPE-ANTIQUE FC CIVILE
MAPE-ANTIQUE FC CIVILE
Product not available for this market,
contact us
MAPE-ANTIQUE FC GROSSO
MAPE-ANTIQUE FC GROSSO
Product not available for this market,
contact us
MAPE-ANTIQUE MC
MAPE-ANTIQUE MC
Product not available for this market,
contact us
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO
Product not available for this market,
contact us
MAPEWRAP C UNI-AX 240
MAPEWRAP C UNI-AX 240
Product not available for this market,
contact us
ECO PRIM PU 1K
ECO PRIM PU 1K
Product not available for this market,
contact us
Product not found
MAPEWALL INTONACO BASE
MAPEWALL INTONACO BASE
Product not available for this market,
contact us
MAPEWRAP 11
MAPEWRAP 11
Product not available for this market,
contact us
MAPEWRAP 31
MAPEWRAP 31
Product not available for this market,
contact us
MAPEWRAP C FIOCCO
MAPEWRAP C FIOCCO
Product not available for this market,
contact us
MAPEWRAP PRIMER 1
MAPEWRAP PRIMER 1
Product not available for this market,
contact us
POROMAP DEUMIDIFICANTE
POROMAP DEUMIDIFICANTE
Product not available for this market,
contact us
ULTRABOND P902 2K
ULTRABOND P902 2K
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei