Fényi Gyula Jesuit Grammar School

Location icon Miskolc, Hungary
Số tham chiếu: 672021
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi Waterproofing for roofing on 2000 square meters.
Vị trí Miskolc, Hungary
Danh mục con TRƯỜNG HỌC
Ứng dụng There were used Mapei products for waterproofing.
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019
Loại ứng dụng ChỐng thẤm
Công ty thầu Pekabau 2000 Ltd.
Nhà phân phối của MAPEI Pekabau 2000 Kft.
Hạng mục Mário Bere
Điều phối MAPEI Gábor Nagy

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

PLANA P PREMIUM
PLANA P PREMIUM
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei