Faculty of Psychology – University of Malaga

Location icon Malaga, Spain
Số tham chiếu: 2121
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi Faculty façade coverings and interior floors
Vị trí Malaga, Spain
Danh mục con TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Ứng dụng Supply of products for ceramic installation and works on facades
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng, Sàn

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPESIL AC
MAPESIL AC
Keo trám khe silicone với liên kết chéo acetic, không dung môi, có khả năng…
FLEXCOLOR
FLEXCOLOR
Product not available for this market,
contact us
ULTRALITE S2 FLEX
ULTRALITE S2 FLEX
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei