Smash Padel Club

Location icon Latina, Italy
Số tham chiếu: 7000
Danh mục: TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

Xây dựng

Kho bãi Exterior sport flooring
Vị trí Latina, Italy
Danh mục con SPORT FIELD
Ứng dụng Supply of products for Sports flooring
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2021
Loại ứng dụng Giải pháp cho sàn thể thao
Chủ sở hữu Smash Padel Club
Công ty lắp đặt WATERPROOFING, Correggio (RE)
Nhà phân phối của MAPEI WATERPROOFING, Correggio (RE)

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPECOAT TNS COMFORT
MAPECOAT TNS COMFORT
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei