China Tennis Tour

Location icon Guangdong, China
Số tham chiếu: 6124
Danh mục: TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

Xây dựng

Kho bãi Tennis courts
Vị trí Guangdong, China
Danh mục con TRUNG TÂM THỂ THAO
Ứng dụng Supply of products for sport flooring
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2020/2021
Loại ứng dụng Giải pháp cho sàn thể thao

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

PRIMER SN
PRIMER SN
Lớp sơn lót gốc epoxy hai thành phần. Primer SN là lớp sơn lót gốc nhựa epoxy…
MAPECOAT TNS CUSHION
MAPECOAT TNS CUSHION
Product not available for this market,
contact us
ULTRABOND TURF 2 STARS PRO
ULTRABOND TURF 2 STARS PRO
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei