Danube-gate Square

Location icon Győr, Hungary
Số tham chiếu: 492021
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi Danube-gate Square
Vị trí Győr, Hungary
Danh mục con QUẢNG TRƯỜNG
Ứng dụng Approximately 13,000 square meters were paved with granite, clinker and basalt slabs, whereas the continuation of Danube-gate Square (Jedlik Street) was covered with Italian dolomite stones.
Приблизително 13 000 квадратни метра са павирани с гранит, клинкер и базалтови плочи, докато продължението на площад „Дунавска порта“ (ул. „Джедлик“) е покрито с италиански доломитни камъни.
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2014/2015
Loại ứng dụng Sàn
Công ty thầu West Hungária Bau (WHB) Ltd.
Quản lý dự án Komplex Architectural Designing Office Ltd.
Bạn có thể thích Kőburkolás

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX MAXI S1
Vữa ốp lát cao cấp gốc xi măng có độ đàn hồi cao, chống trượt khi thi công trên…
MAPEFOAM
MAPEFOAM
Dây bọt xốp trương nở có mặt cắt hình tròn dùng trám các mối nối xây dựng Được…
MAPELASTIC
MAPELASTIC
Vữa chống thấm gốc xi măng hai thành phần có khả năng đàn hồi dùng bảo vệ và…
ULTRACOLOR PLUS
ULTRACOLOR PLUS
Vữa chít mạch cao cấp đóng rắn nhanh, không thấm nước và chống biến màu dùng…
MAPEFLEX PU 45 FT
MAPEFLEX PU 45 FT
Product not available for this market,
contact us
MAPESTONE PFS 2
MAPESTONE PFS 2
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei