KTM Motohall

Location icon Mattighofen, Austria
Số tham chiếu: 1029
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi KTM Headquartes in Austria
Vị trí Mattighofen, Austria
Danh mục con CỬA HÀNG, CỬA HÀNG TRƯNG BÀY
Xây dựng ở 2018
Ứng dụng Supply of products for cement additives
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018/2019
Loại ứng dụng Phụ gia

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

DYNAMON LZ 551
DYNAMON LZ 551
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei