Melbourne Airport

Location icon Melbourne, Australia
Số tham chiếu: 4047
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi Floor remaking
Vị trí Melbourne, Australia
Danh mục con SÂN BAY
Xây dựng ở 2005
Mở ở 2006
Ứng dụng Marble installation
Loại ứng dụng Sàn
Công ty lắp đặt Prime Ceramics
Kiến trúc sư Design Inc
Nhà phân phối của MAPEI Prime Ceramics

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei