International Airport of Umbria

Location icon S. Egidio, Italy
Số tham chiếu: 4138
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi Runway realization
Vị trí S. Egidio, Italy
Danh mục con SÂN BAY
Xây dựng ở 2005
Mở ở 2005
Ứng dụng Runway realization and sealing of joints
Loại ứng dụng Phụ gia

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei