Leonardo da Vinci International Airport

Location icon Fiumicino, Italy
Số tham chiếu: 6087
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi Terminal T3 arrival collonade
Vị trí Fiumicino, Italy
Danh mục con SÂN BAY
Xây dựng ở 1961
Ứng dụng supply of products for painting and protecting the collonade
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2016/2017
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng, Floor/wall covering
Công ty thầu Gruppo Arca Spa
Công ty lắp đặt Gruppo Arca Spa
Nhà phân phối của MAPEI Habitus
Hạng mục Alberto Mugnai
Điều phối MAPEI Alberto Mugnai, Roberto Toscani, Emiliano Ligios

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

COLORITE PERFORMANCE

COLORITE PERFORMANCE

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, outside#
Xây mới : No
MAPECOAT SE/TT

MAPECOAT SE/TT

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, outside#
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei