Toronto Pearson Intl Airport

Location icon Toronto, Canada
Số tham chiếu: 200324
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi New flooring
Vị trí Toronto, Canada
Danh mục con SÂN BAY
Xây dựng ở 2003
Mở ở 2004
Ứng dụng Granite installation
Loại ứng dụng Sàn
Chủ sở hữu Toronto Pearson Intl Airport
Công ty thầu PCL
Công ty lắp đặt TMT Terrazzo & Tile Co. Ltd., Gem Campbell Eastern
Nhà phân phối của MAPEI Ciot Marble & Granite
Hạng mục TMT Terrazzo & Tile Co. Ltd.
Project Manager Mike OMalley

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

Product not found
Product not found

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei