Alföldi Tej

Location icon Debrecen, Hungary
Số tham chiếu: 32020
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi Thermal insulation
Vị trí Debrecen, Hungary
Danh mục con DAIRY
Ứng dụng Thermal insulation
Alföld Tej is one of the largest milk processing companies in Hungary, and the MAPETHERM System was chosen for the thermal insulation of the facade.
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019
Loại ứng dụng Công trình mới
Công ty thầu Keviép Ltd.
Công ty lắp đặt Attila Kecán
Nhà phân phối của MAPEI KEMO-ÉPKER Ltd., Poli-T Ltd.
Project Manager Sándor Lengyel
Điều phối MAPEI Krisztián Szénás

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ULTRACOAT UNIVERSAL BASE

ULTRACOAT UNIVERSAL BASE

One-component, NMP-free, water-based rapid undercoat, with low emission of…
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPETHERM NET

MAPETHERM NET

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPETHERM RAGASZTÓTAPASZ

MAPETHERM RAGASZTÓTAPASZ

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
QUARZOLITE TONACHINO

QUARZOLITE TONACHINO

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei