Apartment building Bergen

Location icon Bergen, Norway
Số tham chiếu: 12
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi Facade
Vị trí Bergen, Norway
Danh mục con CĂN HỘ/CHUNG CƯ
Xây dựng ở 2019
Mở ở 2019
Ứng dụng Complete facade renovation
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng, Sửa chữa công trình nề
Công ty thầu Fasadeteknikk AS
Công ty lắp đặt Fasadeteknikk AS
Nhà phân phối của MAPEI Mapei AS
Hạng mục Kenneth Nilsen, Mapei AS
Project Manager Frantz Dusmanu and Trond Pettersen
Điều phối MAPEI Kenneth Nilsen

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

CEM ELASTIC

CEM ELASTIC

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
50m2
0m
Xây mới : No
MAPECOAT I

MAPECOAT I

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
100m2
0m
Xây mới : No
MAPEPOXY L

MAPEPOXY L

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
50m2
0m
Xây mới : No
MAPEPRIMER M

MAPEPRIMER M

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
100m2
0m
Xây mới : No
REDIREP 25 RSF

REDIREP 25 RSF

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà/Ngoài trời
50m2
0m
Xây mới : No
SILANCOLOR PAINT PLUS

SILANCOLOR PAINT PLUS

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
3000m2
0m
Xây mới : No
SILANCOLOR PRIMER PLUS

SILANCOLOR PRIMER PLUS

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
3000m2
0m
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei