Arco della Pace

Location icon Milano, Italy
Số tham chiếu: 4596
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi arco trionfale
Vị trí Milano, Italy
Danh mục con ĐÀI TƯỞNG NIỆM
Xây dựng ở 1800
Mở ở 1860
Ứng dụng ripristino base del monumento e impermeabilizzazione
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2009
Loại ứng dụng ChỐng thẤm
Chủ sở hữu Comune di Milano
Công ty thầu Bojrestauri
Công ty lắp đặt Bojrestauri
Nhà phân phối của MAPEI Centro Edile
Hạng mục Mapei SpA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei