ASK AIG PRODUCTION PLANT

Location icon Wilkowice, Poland
Số tham chiếu: 20181
Danh mục: CƠ SỞ SẢN XUẤT

Xây dựng

Kho bãi PRODUCTION PLANT
Vị trí Wilkowice, Poland
Danh mục con CÔNG NGHIỆP
Xây dựng ở 2016
Mở ở 2018
Ứng dụng MAPEI provided products for 2000 m2 of electrically conductive flooring (MAPEFLOOR I 360 AS, PRIMER W – AS) installed in production section and 6000 m2 of industrial resin flooring (MAPEFLOOR I 300 SL) installed in assembly section.
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2017/2018
Loại ứng dụng Sàn
Chủ sở hữu ASK AUTOMOTIVE INDUSTRIES GROUP POLAND Bielsko-Biala
Công ty thầu P.A. NOVA Gliwice
Công ty lắp đặt PROMIS Kraczkowa
Kiến trúc sư Tomasz Walszek
Hạng mục Konrad Makar
Điều phối MAPEI Piotr Góra

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEFLOOR I 300 SL

MAPEFLOOR I 300 SL

Chất phủ sàn công nghiệp gốc epoxy trộn sẵn hai thành…
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : No
PRIMER W-AS

PRIMER W-AS

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : No
MAPEFLOOR I 914

MAPEFLOOR I 914

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei