Athletes Foot Retail Store

Location icon Sydney, Australia
Số tham chiếu: 2017005
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi sports shop
Vị trí Sydney, Australia
Danh mục con CỬA HÀNG
Xây dựng ở 2016
Mở ở 2016
Ứng dụng supply of products for cementitious floor application
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2016
Loại ứng dụng Sàn
Chủ sở hữu Athletes Foot
Điều phối MAPEI Jim Creswell

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEFLOOR FINISH 52 W

MAPEFLOOR FINISH 52 W

Two-component, polyurethane finishing product in water dispersion with low…
Xây mới : No
PRIMER SN

PRIMER SN

Lớp sơn lót gốc epoxy hai thành phần. Primer SN là…
Xây mới : No
ULTRATOP

ULTRATOP

Vữa thủy lực đặc biệt, tự san phẳng có khả năng đóng rắn rất nhanh dùng để…
Xây mới : No
MAPECEM

MAPECEM

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
MAPEFLOOR FINISH 58 W

MAPEFLOOR FINISH 58 W

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei