Mapei Jenner Fountain

Location icon Milan, Italy
Số tham chiếu: 6154
Danh mục: NGHỆ THUẬT/KHÁC

Xây dựng

Kho bãi fountain
Vị trí Milan, Italy
Danh mục con VÒI PHUN NƯỚC
Xây dựng ở 2020
Mở ở 2021
Ứng dụng supply of products for urban design and building of new fountain
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2020/2021
Loại ứng dụng Công trình mới, Roading
Chủ sở hữu Mapei S.p.A.
Công ty thầu Peverelli srl
Công ty lắp đặt Peverelli srl
Kiến trúc sư Arch. Franco Giorgetta
Quản lý dự án Arch. Franco Giorgetta
Hạng mục Gianni Dal Magro
Điều phối MAPEI Massimo Seregni, Giuseppe David, Luca Torelli

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

EPORIP
EPORIP
Vữa kết dính gốc epoxy hai thành không dung môi phần dùng cho mối nối nguội và…
COLOR PAVING ADMIX
COLOR PAVING ADMIX
Product not available for this market,
contact us
MAPEWASH PO
MAPEWASH PO
Product not available for this market,
contact us
PLANISEAL WR 100
PLANISEAL WR 100
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei