Block of Flats

Location icon Poland
Số tham chiếu: 20193
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi RENOVATION OF THE FAÇADE OF THE BUILDING 13-STOREY-HIGH
Vị trí Poland
Danh mục con CĂN HỘ/CHUNG CƯ
Ứng dụng Supply of products, ground protection and facades colouring.
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng
Nhà phân phối của MAPEI Paben

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPENET 150

MAPENET 150

Lưới sợi thủy tinh bền kiềm dùng gia cường khi thi công…
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : No
MAPETHERM DO SIATKI

MAPETHERM DO SIATKI

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : No
PLANITOP MINERAL 1,5 MM

PLANITOP MINERAL 1,5 MM

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : No
SILANCOLOR CLEANER PLUS

SILANCOLOR CLEANER PLUS

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : No
SILANCOLOR PITTURA

SILANCOLOR PITTURA

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : No
SILANCOLOR PRIMER PLUS

SILANCOLOR PRIMER PLUS

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei