Bosch Factory

Location icon Dong Nai, Việt Nam
Số tham chiếu: 841174
Danh mục: CƠ SỞ SẢN XUẤT

Xây dựng

Kho bãi Roof
Vị trí Dong Nai, Việt Nam
Danh mục con CÔNG NGHIỆP
Ứng dụng Waterproofing for the roof
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2014
Loại ứng dụng ChỐng thẤm
Nhà phân phối của MAPEI Ho Chi Minh Branch
Hạng mục Mapei

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEPLAN M

MAPEPLAN M

Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei