Brewery ERBEIA

Location icon Monthey, Switzerland
Số tham chiếu: 4597
Danh mục: CƠ SỞ SẢN XUẤT

Xây dựng

Kho bãi Concrete repair, Masonry, New building
Vị trí Monthey, Switzerland
Danh mục con Brewery
Ứng dụng Construction of a hall for brewing beer.
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019
Loại ứng dụng Công trình mới
Công ty thầu Minissale Sàrl
Công ty lắp đặt Minissale Sàrl
Điều phối MAPEI Thierry Sandoz

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

PRIMER SN
PRIMER SN
Lớp sơn lót gốc epoxy hai thành phần. Primer SN là lớp sơn lót gốc nhựa epoxy…
AQUAFLEX S 1K
AQUAFLEX S 1K
Product not available for this market,
contact us
KERAFLEX VARIO QUICK S1
KERAFLEX VARIO QUICK S1
Product not available for this market,
contact us
MAPEBAND GREY
MAPEBAND GREY
Product not available for this market,
contact us
MAPEFLEX PU 45 FT
MAPEFLEX PU 45 FT
Product not available for this market,
contact us
Product not found

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei