Cafe Beseda

Location icon PlzeN, Czech Republic
Số tham chiếu: 201934
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi floors in cafe
Vị trí PlzeN, Czech Republic
Danh mục con NHÀ HÀNG
Xây dựng ở 1901
Ứng dụng floor reconstruction woth using the Mapetex System and a system for laying large-format tiles
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019
Loại ứng dụng Ốp lát cho sàn/tƯỜng
Công ty lắp đặt Sdružení plzenských obkladacu
Nhà phân phối của MAPEI Sdružení plzeňských obkladačů
Hạng mục MG film, Cafe Beseda
Điều phối MAPEI Pavel Hajný

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEFOAM

MAPEFOAM

Dây bọt xốp trương nở có mặt cắt hình tròn dùng trám các mối nối xây dựng…
Trong nhà
Xây mới : No
MAPESIL AC

MAPESIL AC

Keo trám khe silicone với liên kết chéo acetic, không dung môi, có khả…
Trong nhà
Xây mới : No
PRIMER G

PRIMER G

Sơn lót gốc nhựa tổng hợp tan trong nước Ứng dụng Dùng xử lý bề mặt thạch…
Trong nhà
Xây mới : No
ULTRACOLOR PLUS

ULTRACOLOR PLUS

Vữa chít mạch cao cấp đóng rắn nhanh, không thấm nước và chống biến màu…
Trong nhà
Xây mới : No
MAPETEX SYSTEM

MAPETEX SYSTEM

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
ULTRALITE S2

ULTRALITE S2

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
ULTRAPLAN ECO 20

ULTRAPLAN ECO 20

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei