Campidoglio 2-La città dei cittadini

Location icon Roma, Italy
Số tham chiếu: 4656
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi uffici centrali Comune di Roma
Vị trí Roma, Italy
Danh mục con VĂN PHÒNG
Xây dựng ở 2007
Mở ở 2009
Ứng dụng fornitura di prodotti e assistenza tecnica durante i lavori di riparazione dei massetti, di realizzazione e finitura delle pavimentazioni cementizie, fornitura di prodotti per la posa di lastre in pietra a parete e a pavimento all’esterno
Loại ứng dụng Sàn
Chủ sở hữu Comune di Roma
Công ty thầu ATI Costruzioni Iannini srl; S.O.i.M. srl
Công ty lắp đặt Europa Pavimenti di Morozzi e Zedda srl; ATI Impr. Costruzioni Iannini Srl (AQ), Impr. S.O.I.M. Srl
Kiến trúc sư arch. Mario Cuccinella
Quản lý dự án Dir. Dip. II Comune Di Roma)responsabile unico del procedimento arch. Pierluigi Mattera (
Nhà phân phối của MAPEI Europa Pavimenti di Morozzi e Zedda srl
Hạng mục Pino Mancini
Project Manager Risorse Per Roma; ing. Antonio Incerti

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei