Soccer field

Location icon Cologno al Serio, Italy
Số tham chiếu: 3715
Danh mục: TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

Xây dựng

Kho bãi New flooring
Vị trí Cologno al Serio, Italy
Danh mục con SPORT FIELD
Xây dựng ở 2005
Mở ở 2005
Ứng dụng Synthetic grass installation
Loại ứng dụng Giải pháp cho sàn thể thao

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei