Car garage

Location icon Cortaillod, Switzerland
Số tham chiếu: 4606
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi The Mercedes garage in Cortaillod has been rebuilt and new premises have been built.
Vị trí Cortaillod, Switzerland
Danh mục con CAR DISTRIBUTOR
Ứng dụng Conversion of the Mercedes garage in Cortaillod
Loại ứng dụng Ốp lát cho sàn/tƯỜng
Công ty thầu Garage Mercedes
Kiến trúc sư Bureau Ferrari in Lausanne
Điều phối MAPEI Vincent Martin

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

PRIMER SN
PRIMER SN
Lớp sơn lót gốc epoxy hai thành phần. Primer SN là lớp sơn lót gốc nhựa epoxy…
AQUAFLEX S 1K
AQUAFLEX S 1K
Product not available for this market,
contact us
KERAFLEX EXTRA S1 LD
KERAFLEX EXTRA S1 LD
Product not available for this market,
contact us
KERAPOXY CQ
KERAPOXY CQ
Product not available for this market,
contact us
Product not found

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei