Interior Design & Decoration at Braemar Hill Mansions

Location icon North Point, Hong Kong
Số tham chiếu: 852881
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi Living room, Kitchen, Bedroom, Bathroom, Toilet
Vị trí North Point, Hong Kong
Danh mục con RESIDENCE
Ứng dụng Waterproofing and installation of tiles (Area: 150 sq.m)
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2020/2021
Loại ứng dụng Tile & stone installation systems, ChỐng thẤm
Công ty thầu Joseph Lau Workshop Limited
Nhà phân phối của MAPEI Mapei China Ltd. (Hong Kong)

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

KERABOND T
KERABOND T
Vữa ốp lát gạch gốc xi măng, với tính năng chống trượt dùng cho gạch ceramic…
ULTRACOLOR PLUS
ULTRACOLOR PLUS
Vữa chít mạch cao cấp đóng rắn nhanh, không thấm nước và chống biến màu dùng…
MAPELASTIC SMART
MAPELASTIC SMART
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei