Khách sạn CenDeluxe

Location icon Phu Yen, Việt Nam
Số tham chiếu: 841065
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi Bê tông phần thân của khách sạn
Vị trí Phu Yen, Việt Nam
Danh mục con KHÁCH SẠN/NHÀ NGHỈ
Xây dựng ở 2008
Ứng dụng Phụ gia cho bê tông phần thân khách sạn
Loại ứng dụng Phụ gia
Nhà phân phối của MAPEI Da Nang Branch

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei