Centre Urbain de Herstal

Location icon Belgium
Số tham chiếu: 201209
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi Centre Urbain de Herstal
Danh mục con ĐƯỜNG/PHỐ
Mở ở 2012
Ứng dụng Floor
Loại ứng dụng Sàn

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEFLEX PU20

MAPEFLEX PU20

Keo trám khe gốc epoxy-polyurethane hai thành phần với cường độ cơ học cao...
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei