Rome East Mall

Location icon Roma, Italy
Số tham chiếu: 4212
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi New flooring
Vị trí Roma, Italy
Danh mục con KHU MUA SẮM
Xây dựng ở 2004
Mở ở 2006
Ứng dụng Botticino marble installation
Loại ứng dụng Sàn

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei