Sarrebourg National Center

Location icon Sarrebourg, France
Số tham chiếu: 3145
Danh mục: TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

Xây dựng

Kho bãi Floor/wall coverings
Vị trí Sarrebourg, France
Danh mục con HỒ BƠI
Xây dựng ở 2000
Mở ở 2002
Ứng dụng Porcelain tiles installation
Loại ứng dụng Ốp lát cho sàn/tƯỜng
Công ty thầu Sarrebourg Town Council
Công ty lắp đặt Koehler Carrelages
Kiến trúc sư Cabinet Valentin et J. Bouyneau
Nhà phân phối của MAPEI Koehler Strasbourg

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei