Changi Jurassic Mile

Location icon Singapore
Số tham chiếu: 650146
Danh mục: TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

Xây dựng

Kho bãi Cycling-walking track
Vị trí Singapore
Danh mục con CYCLING TRACK
Xây dựng ở 2019
Mở ở 2020
Ứng dụng Mapecoat TNS for cycling-walking track at Jurassic Mile and Changi Airport Connector
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019/2020
Loại ứng dụng Giải pháp cho sàn thể thao
Chủ sở hữu Changi Airport Group
Công ty lắp đặt Pikasa Builders Pte Ltd
Nhà phân phối của MAPEI Mapei Far East Pte Ltd
Hạng mục Mapei Far East Pte Ltd, Shutterstock
Điều phối MAPEI Lincoln Lim

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei