Portico’ Scots Church Redevelopment’

Location icon Sydney, Australia
Số tham chiếu: 4137
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi New flooring
Vị trí Sydney, Australia
Danh mục con NHÀ THỜ
Xây dựng ở 2005
Mở ở 2006
Ứng dụng Limestone installation
Loại ứng dụng Sàn
Kiến trúc sư Tonkin Zulaikha

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei