Church in Klodawa (previous Monastery of Carmelites)

Location icon Klodawa, Poland
Số tham chiếu: 4445
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi Renovation
Vị trí Klodawa, Poland
Danh mục con NHÀ THỜ
Xây dựng ở 2010
Mở ở 2011
Ứng dụng Walls and vaults renovation
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng
Công ty thầu Król Company Kłodawa

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

PLASTIMUL
PLASTIMUL
Sản phẩm chống thấm đa dụng gốc nhũ tương THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Dạng sản phẩm:…
ADESILEX PG1
ADESILEX PG1
Product not available for this market,
contact us
MAPESTOP
MAPESTOP
Product not available for this market,
contact us
Product not found
Product not found
CARBOPLATE
CARBOPLATE
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei