Church of St. Sophia - Wisdom of God

Location icon Lviv, Ukraine
Số tham chiếu: 2
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi Installation of mosaic of “Christ Pantocrator”
Vị trí Lviv, Ukraine
Danh mục con NHÀ THỜ
Xây dựng ở 2016
Ứng dụng Installation of mosaic of “Christ Pantocrator” with Ultralite S2 White
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018/2021
Loại ứng dụng Ốp lát cho tƯỜng
Chủ sở hữu Ukrainian Catholic University
Công ty lắp đặt Collective "Sofia"
Nhà phân phối của MAPEI ТОВ "Мегаліт-Плюс"
Điều phối MAPEI Viktor Molchanov

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ULTRALITE S2

ULTRALITE S2

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei