Collège St. Alexandre student lounge

Location icon Gatineau, Canada
Số tham chiếu: 4
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi Removal and replacement of existing floor and sand bed with moisture barrier, screed, and a new semi-gloss, tinted epoxy resin floor installation
Vị trí Gatineau, Canada
Danh mục con TRƯỜNG HỌC
Xây dựng ở 1850
Ứng dụng The aging Terrazzo floor of this high school’s student lounge was in rough shape. Using fast-track solutions from MAPEI, a stylish, yet rugged, epoxy resin floor was installed to provide a fresh new look that is built to last.
The aging Terrazzo floor of this high school’s student lounge was in rough shape. Using fast-track solutions from MAPEI, a stylish, yet rugged, epoxy resin floor was installed to provide a fresh new look that is built to last.
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2021
Loại ứng dụng Ốp lát cho sàn gỐc xi mĂng/gỐc nhỰa
Chủ sở hữu Collège Saint-Alexandre de la Gatineau
Công ty thầu Lamont Flooring
Hạng mục Justin Lafontaine
Điều phối MAPEI Justin Lafontaine
Mô tả Architect: Luc Fortin (Fortin Corriveau Architects)

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

Mapefloor Finish 54 W/S
Mapefloor Finish 54 W/S
Product not available for this market,
contact us
Mapefloor I 320 SL Concept
Mapefloor I 320 SL Concept
Product not available for this market,
contact us
Planibond EBA
Planibond EBA
Product not available for this market,
contact us
Planicrete AC
Planicrete AC
Product not available for this market,
contact us
Planiseal MB
Planiseal MB
Product not available for this market,
contact us
Planitop 18 ES
Planitop 18 ES
Product not available for this market,
contact us
Primer SN
Primer SN
Product not available for this market,
contact us
Topcem Premix
Topcem Premix
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei